Kadra

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w naszym przedszkolu, posiadających bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegających i rozumiejących ich potrzeby. Wszyscy nauczyciele posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują  dobre nauczanie i wychowanie. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, które zapewniają rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów każdego Dziecka. Są osobami kierującymi się wyjątkowym systemem wartości, którego uczą Dzieci, a najważniejszymi z nich są miłość i szacunek do drugiego Człowieka. 

Beata Jankowska

Beata Jankowska

Dyrektor przedszkola i żłobka
Natalia Marciniak

Natalia Marciniak

Nauczyciel wychowawca
Małgorzata Rochmińska

Małgorzata Rochmińska

Nauczyciel wychowawca - j.angielski
Danuta Rychter

Danuta Rychter

Wychowawca grupy żłobkowej
Klaudia Prokopczuk

Klaudia Prokopczuk

Nauczyciel wychowawca
Edyta Kurowska

Edyta Kurowska

Nauczyciel wychowawca
Natalia Olszewska

Natalia Olszewska

Wychowawca grupy żłobkowej