Żłobek

 

Zajęcia edukacyjne w Żłobku w ramach czesnego

W Żłobku realizowany jest autorski program „Dobry Żłobek”, który został stworzony przez naszych pedagogów. Bazą do jego stworzenia była wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów pedagogicznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. 

Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.

W ramach programu „Dobry Żłobek” realizowane są następujące zajęcia: 

  • Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza.

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne. Chusta animacyjna ma kształt koła o średnicy kilku metrów i jest bardzo kolorowa. Jej szczególną zaletą jest to, że dostarczając różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci.

  • Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze wg metody prof. Marty Bogdanowicz.

W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt). Zabawy te rozwijają wrażliwość dziecka na zróżnicowane bodźce dotykowe oraz kształtują świadomość własnego ciała.

  • Dziecięce eksperymenty „Mali Badacze Świata”.

Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła i dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazków, sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.

  • Zajęcia plastyczne.

Podczas malowania, rysowania, lepienia i klejenia dzieci kształtują wyobraźnię i ćwiczą małą motorykę, która jest niezwykle ważna dla dalszych etapów ich prawidłowego rozwoju.

  • Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń - niezwykle prostych i naturalnych - wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci. Celem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała i przestrzeni, usprawnianie motoryki, budowanie poczucia własnej siły i sprawności, nabieranie zaufania do siebie i innych oraz uzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa we wspólnym działaniu.

  • Czytanie bajek, wierszyków, rymowanek.

Czytanie dzieciom bajek ma na celu wspieranie ich rozwoju emocjonalno-poznawczego i kształtowanie wyobraźni. W toku zajęć stopniowo przechodzimy od pasywnego słuchania do aktywnego uczestniczenia dziecka w czytanych bajkach.

  • Zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej.

Na tych zajęciach dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Podczas zajęć wykorzystywane są piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, krążki dotykowe, jeżyki do masażu dłoni i stóp oraz lustra.

Zajęcia edukacyjne wzbogacone są o:

  • Śpiewający język angielski

Głównym założeniem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec, grę na małych instrumentach perkusyjnych i śpiew. Dzieci osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą wierszyków, rymowanek, gier, zabaw i piosenek.