Przedszkole

 

Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu

 

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczną
 • artystyczną
 • zdrowotną

oraz profilaktykę logopedyczną.

W naszym Przedszkolu realizowana jest rozszerzona podstawa wychowania przedszkolnego, oparta na programach:

 • „Entliczek” – autorstwa Magdaleny Ledwoń oraz Natalii Łasocha wydawnictwa Nowa Era Edukacja  – tytuły podręczników: „Entliczek 3 latki”, „Entliczek 4 latki”.
 • „Dziecięca matematyka” – autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej. Metoda ta została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym.
 • Dziecięce eksperymenty „Mali Badacze Świata”. Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła i dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazków, sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.
 • Zabawy z odimiennej metody pisania dr Ireny Majchrzak. W metodzie tej imię dziecka jest słowem – kluczem otwierającym świat pisma. Dziecko ucząc się rozpoznawać własne imię - z którym się utożsamia oraz litery z których jest złożone - rozbudza swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem.

 

W ramach zajęć rozszerzających podstawę programową naszym dzieciom zapewniamy:

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • codzienne zajęcia artystyczne- plastyka
 • raz w tygodniu zajęcia taneczne
 • raz w tygodniu historia sztuki
 • raz w tygodniu zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne realizowane w ramach programu „Przez zabawę do sportu”. Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania w ramach zespołów oraz promują rywalizację w duchu fair play. Dzieci są nagradzane wyłącznie za indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci 
 • koncerty i przedstawienia teatralne
 • wycieczki edukacyjne
 • dziecięce eksperymenty „Mali Badacze Świata”
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • spotkania z kulturą innych krajów i narodów
 • spotkania ze zwierzętami
 • warsztaty kulinarne
 • ABC dobrego wychowania - zasady savoir – vivre'u dla najmłodszych