Zajęcia dodatkowe

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PLASTYKA

Twórczość plastyczna dzieci to środek służący do wypowiadania się najgłębszych przeżyć
i realizacja najskrytszych marzeń, przybierająca charakter uśmiechu, zabawy i radości.
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wykorzystuje swoje myśli
i emocje, ale także zaspakaja znaczenie ekspresji, co kształtuje osobowość dziecka.
Zajęcia artystyczne są dostępne dla zadania wyzwolenia w dzieciach odwróconych, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć się wiary we własne siły, jak również starać się.
Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą.
Dziecko przeżywa podczas tworzenia radość i zadowolenie, które je pobudzają. Zajęcia artystyczne dają możliwości różnorodnych form ekspresji, tak by móc odkrywać, eksperymentować, a poprzez to czerpać radość z obcowania ze sztuką, ze światem barw, faktur, przedmiotów, przyrody, nieożywionej i ożywionej.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Jak najwcześniejsza nauka języka obcego daje dziecku bezcenną zdolność na przyszłość, dzięki czemu dwujęzyczność będzie dla niego naturalna.
Na zajęciach z językiem angielskim używanie języka ojczystego ograniczone jest do minimum. Tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka, domem, rodziną i zabawą. Dzieci słuchają bajek, śpiewają piosenki, tańczą i uczą się wierszyków. Zajęcia przeprowadzane są w formie aktywnej zabawy.

 

DZIECIĘCY EKSPERYMENT „MALI BADACZE ŚWIATA”

Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, obrazu i dźwięku. Dzieci uczestniczące w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazu, sprzyjają zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą i wykorzystując naturalną ciekawość świata u dzieci.

 

ZAJĘCIA KULINARNE

Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci. Ich celem jest dobra zabawa podczas przygotowania potraw. Dzieci czerpią radość z mieszania, dolewania, dosypywania i próbowania różnych składników. Uczą się zasad zdrowego odżywiania, oraz zasad savoir vivre'u przy stole. Przygotowanymi potrawami częstują nauczycieli i rodziców.