Zajęcia dodatkowe

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PLASTYKA

Twórczość plastyczna dzieci to środek służący do wypowiadania się najgłębszych przeżyć
i realizacja najskrytszych marzeń, przybierająca charakter uśmiechu, zabawy i radości.
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wykorzystuje swoje myśli
i emocje, ale także zaspakaja znaczenie ekspresji, co kształtuje osobowość dziecka.
Zajęcia artystyczne są dostępne dla zadania wyzwolenia w dzieciach odwróconych, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć się wiary we własne siły, jak również starać się
Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą.
Dziecko przeżywa podczas tworzenia radości, zadowolenie, które pobudzają go Zajęcia artystyczne dostępne możliwości różnorodnych form ekspresji, tak by móc odkrywać, eksperymentować, a poprzez czerpać radość z obcowania ze sztukami, ze światem barw, faktur, przedmiotów, przyrody, nieożywionej i ożywionej.

 

JĘZYKA ANGIELSKI

Jak najwcześniejsza nauka języka obcego daje dziecku bezcenną zdolność na przyszłość, dzięki czemu dwujęzyczność będzie dla niego sytuacyjna naturalna.
To niezwykle ważne, aby dziecko się swobodnie komunikować się oraz dzięki temu poznać nowe kultury na całym świecie.
Na zajęciach z językiem angielskim używa języka ojczystego ograniczenia jest do minimum. Tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka, domem, rodziną, zabawą, aplikacjami i środkamiami. Dzieci słuchają bajek, śpiewają piosenki, uczą się wierszyków. W tym czasie wszystkie formy aktywności dziecka objęte są tematem.

 

DZIECIĘCY EKSPERYMENT „MALI BADACZE ŚWIATA”

Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruch, światła i dźwięku. Dzieci uczestniczące w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazu, sprzyjające zaangażowanie - doskonale łączący naukowiec z zabawą.

 

ZAJĘCIA KULINARNE

Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci niektórych starsze, jak i młodsze. Mają jeden cel przygotowania przedszkolaki czerpania radości ze połączonych przygotowań potraw i zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie korzystać z różnych usług kuchennych: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności.