Kadra

 

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli i opiekunów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w naszym żłobku, posiadających bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegających i rozumiejących ich potrzeby. Wszyscy nauczyciele posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują  dobre nauczanie i wychowanie. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, które zapewniają rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów każdego Dziecka. Są osobami kierującymi się wyjątkowym systemem wartości, którego uczą Dzieci, a najważniejszymi z nich są miłość i szacunek do drugiego Człowieka. 

Eliza Jończyk

Eliza Jończyk

Opiekun grupy żłobkowej
Elżbieta Dymek

Elżbieta Dymek

Koordynator żywienia
Monika Pierścińska

Monika Pierścińska

Opiekun grupy żłobkowej